Liên hệ

OASIS HOTEL
 
Add: 19 Láng Hạ - Ba Dình - Hà Nội

Tel : +84-4 3514 3888 ( ext :0 )
 
Fax: +84-4 3514 3609
 
 
Hotline: 0983 427 866